Sted: Scandic Voss, Voss, Dato: Frå 15. november kl. 10.00 til 16. november kl. 13.45
Invitasjon til konferansen:
Vardekonferanse 2023

Sted:

Scandic Voss, Voss

Dato:

Frå 15. november kl. 10.00 til 16. november kl. 13.45

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalte i stat og Spekter området i LO Stat Vestland.

 

Innhold: Tema på årets Vardekonferanse er "Morgondagens arbeidsliv - styrt av kven? Kunstig intelligens eller menneske?". Me set søkjelys på KI si betydning for samfunnet og spesielt offentleg sektor. Kva rettar har me som forbrukarar og kor langt er bruken av KI komen på vår arbeidsplass?

 

Innleiarar: Me får innleiarar frå UiB, NAV, Helse Bergen, politikere, LO, Digitaliseringsdirektoratet, Forbrukarrådet med fleire.

 

Påmelding: innan 1. oktober 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

LO Stat
Merethe Engstrøm
merethe.engstrom@lostat.no
41209677

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.