Konferanse:

Hva ble resultatet av de sentrale forhandlingene i årets hovedoppgjør?

Sted:

Teams

Dato:

Fredag 10.juni 09.00-12.00

Målgruppe: Tillitsvalgte i LO Stats medlemsforbund i staten

 

Du vil få god og nyttig kunnskap om det sentrale oppgjøret til videre bruk lokalt i møte med medlemmene og arbeidsgiver.

Tariffkonferansen vil ha særlig fokus på nytt system for ansiennitetsopprykk og andre endringer i hovedtariffavtalen. 

 

Innledere: Vibecke Solhaug og Finn Olav Haga, LO Stat.

 

Påmelding innen 9.juni 2022 kl. 12.00.

 

Velkommen til kurs i LO Stat!

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Mona Fagerheim
mona.fagerheim@lostat.no
472 72 178