Personvernerklæring for LO Stats møte-, konferanse- og kursvirksomhet

For å kunne gjennomføre LO Stats møte-, konferanse- og kursvirksomhet er vi avhengige av å registrere personopplysninger. LO Stats er behandlingsansvarlig for personopplysninger i all vår møte-, konferanse- og kursvirksomhet, i alle ledd i LO Stats organisasjon.

 

Vi lagrer følgende personopplysninger i forbindelse med vår møte-, konferanse- og kursvirksomhet: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, medlemsforbund, verv, arbeidsgiver, allergier, kurssted, kurstype, reisemåte, reiseregninger med kontonummer og oppropslister.

 

Personopplysningene brukes ikke til andre formål enn gjennomføring av møte-, konferanse- og kursvirksomhet. LO Stat deler personopplysninger med møte-, konferanse- og kursdeltagers medlemsforbund når dette kreves i forbindelse med godkjenning av kurspåmelding.

 

LO Stats møte-, konferanse- og kursportal administreres av eksterne leverandører. Opplysningene i møte-, konferanse- og kursvirksomhetsportalen slettes etter 6 -seks- måneder. LO Stat lagrer navn, reiseregning med kontonummer og oppropslister til møte-, konferanse- og kursdeltagere i fem år, og rapporterer til myndighetene i henhold til lovverk. LO Stat lagrer saksdokumenter, protokoller og vedtak i møter og konferanser for all framtid. Opplysningene lagres hos LO Stat og LO Stats leverandører av økonomisystemer. LO Stat har databehandleravtale med eksterne leverandører som ivaretar personvernet.

 

LO Stats opplysninger om deg i forbindelse med møte-, konferanse- og kursvirksomhet blir ikke brukt til andre formål. Det lages anonymisert statistikk for vår konferanse- og kursvirksomhet.

 

Når du melder deg på møte-, konferanse- og kurs i regi av LO Stat, samtykker du i at opplysningene om deg brukes til å gi deg informasjon før, under og etter kurset via e-post, telefon og SMS samt eventuelle eksterne meldingstjenester der dette brukes i kursgjennomføringen. (eksempelvis Messenger, WhatsApp o.l)

 

All informasjon som deles på møte-, konferanse- og kursvirksomhet i LO Stats regi er konfidensielt, hvis ikke annet avtales eller opplyses om. Det betyr at informasjon du tilegner deg om andre personer, virksomheter og aktuelle saker ikke skal deles utenfor møte-, konferanse- og kursvirksomheten.

 

Bilder, videoer, lydopptak, tekst og annen informasjon om saker, informasjon og andre kursdeltagere enn deg selv skal ikke deles uten samtykke. Dette gjelder alle former for medier og kanaler, inkludert e-post, sms og sosiale medier. Unntaket er møte-, konferanse- og kursvirksomhet åpen for offentligheten.

 

Du kan når som helst si nei til å motta informasjon fra LO Stat i forbindelse med kursvirksomheten.

 

Du kan når som helst kreve å få slettet opplysninger om din kursdeltagelse i regi av LO Stat, unntaket er opplysninger vi er pliktig til å oppbevare i henhold til lovverket, eksempelvis reiseregninger, diettutbetalinger og andre utbetalinger, samt saksdokumenter, protokoller og vedtak i møter og konferanser.

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Henvendelser om denne erklæring rettes til:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo
Telefon: 23 06 83 00
E-post: lostat@lostat.no

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.