Sted: Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt.2 4664 Kristiansand
, Dato: Tirsdag 1.november klokken 9.00 til klokken 15.30
Invitasjon til kurset:
Tillitsvalgte i teknologiens tidsalder

Sted:

Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt.2 4664 Kristiansand

Dato:

Tirsdag 1.november klokken 9.00 til klokken 15.30

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter som tilhører fylkene Agder og Rogaland.

 

Kurs i kommunikasjon, retorikk og sosiale medier. Kurset belyser hvordan det er å være tillitsvalgt i teknologiens tidsalder. Hvordan bruke teknologien til å informere og kommunisere. Slik at medlemmene føler seg trygge og henger med i omstillinger og endringer, samt utviklingen i etatene og virksomhetene.

 

Innledere: Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

 

Påmelding innen 10 oktober 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.

LO Stat
Odd Helge Henriksen
odd.henriksen@lostat.no
91857209

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.