Kurs:

Tariffoppgjør i staten

Sted:

Oslo Kongressenter Folkes Hus AS, Oslo

Dato:

30. mars 2020 klokken 09.30 til 15.30

Målgruppe: Tillitsvalgte i staten i Viken og Oslo.

 

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem partene er og hva de forhandler om, krav og hvordan lønna vår reguleres.

 

 

Innledere: Vidar-Lorang Larsen og Arild Kjempekjenn, LO Stat.

 

Påmelding innen 16. mars 2020. Velkommen til kurs i LO Stat.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund
Har du behov for overnatting?

Behov for tilrettelegging/allergier/andre opplysninger:

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933