Kurs:

Tariffkonferanse - staten

Sted:

Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Dato:

21. januar 2022 kl 0900 - kl 1500

Målgruppe: Tillitsvalgte som er involvert i lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene.

 

Konferansen er et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i staten 2022. Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret. Det gis også orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet.

 

Innleder: Vibecke Solhaug, LO Stat.

 

Påmelding innen 7. januar 2022. 

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund
Har du behov for overnatting?

Behov for tilrettelegging/allergier/andre opplysninger:

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Lars Buenget Børseth
lars.borseth@lostat.no
957 41 253