Sted: Sørmarka Konferansehotell, Dato: 8. - 10. november 2022
Invitasjon til kurset:
Omstilling i Spekter

Sted:

Sørmarka Konferansehotell

Dato:

8. - 10. november 2022

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

 

Innhold: Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. 

Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, psykososialt arbeidsmiljø og  helsefremmende arbeid og tiltak. 

 

Innledere:  Merethe Engstrøm, LO Stat 

 

Påmelding: innen 9. september 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.

LO Stat
Anette Versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.