Sted: Scandic Hell, Stjørdal, Dato: Fra 13. november 2023 klokken 12.00 til 15. november klokken 14.00
Invitasjon til kurset:
Grunnleggende skift og turnus kurs

Sted:

Scandic Hell, Stjørdal

Dato:

Fra 13. november 2023 klokken 12.00 til 15. november klokken 14.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Trøndelag og Møre og Romsdal

 

Innhold: Grunnleggende skift og turnus kurs for medlemmer i staten og Spekter. Vi ser på lov-og avtaleverk knyttet til turnus. Helseaspekter ved turnusarbeid, arbeidstidsbestemmelser og ulike arbeidstidsordninger.

 

 

Innledere:

Advokat Jørgen Samuelsen

Distriktssekretær Eric Berget

 

Påmelding: innen 13. oktober 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.

LO Stat
Eric Berget
eric.berget@lostat.no
92637402

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.