Sted: Sørmarka Konferansesenter , Dato: 26. - 29. september 2022
Invitasjon til kurset:
Skift og turnus i Spekter

Sted:

Sørmarka Konferansesenter

Dato:

26. - 29. september 2022

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i virksomheter i Spekter.

 

Innhold: Kurset gir grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. 

 

Kursleder: Arild Kjempekjenn 

 

Påmelding: innen 16. august 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.

LO Stat
Anette Versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.