Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen, Dato: Fra 6. november 2023 klokken 10.00 til 7. november 2023 klokken 16.00
Invitasjon til kurset:
Rollen som tillitsvalgt

Sted:

Quality Airport Hotel, Gardermoen

Dato:

Fra 6. november 2023 klokken 10.00 til 7. november 2023 klokken 16.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Omegn (Akershus)

 

Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet. Vi er innom partsforhold, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og avtaler som styrer norsk arbeidsliv og deres arbeidsplasser.

LO Stat dekker kurs, opphold, reise og diett etter statens satser.

 

 Innledere: Arild Kjempekjenn, LO Stat

 

 Påmelding: innen 05. oktober 2023.

 

 Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.

 

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.