Kurs:

Rollen som tillitsvalgt

Sted:

Quality Hotel Strand, Gjøvik

Dato:

Fra 12. oktober 2022 klokken 10.00 til 13. oktober 2022 klokken 16.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Omegn (Tidligere Akershus)

 

Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet. Vi er innom partsforhold, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og avtaler som styrer norsk arbeidsliv og deres arbeidsplasser.

LO Stat dekker kurs, opphold, reise og diett etter statens satser.

 

 Innledere: Arild Kjempekjenn, LO Stat

 

 Påmelding: innen 31. august 2022.

 

 Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

 

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933