Kurs:

Pensjon

Sted:

Teams-konferanse

Dato:

18. oktober 2022, kl. 09.00-12.00

Målgruppe: 

Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon, født i 1963 og senere.

 

Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Kurset er derfor spesielt innrettet for denne gruppa.

 

Innledere: Finn Olav Haga, LO Stat

 

Påmelding innen 10. oktober 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.

 

 Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933