Sted: Teams-konferanse
, Dato: 08.februar 2023 kl:09:00 -12:00
Invitasjon til kurset:
Pensjon

Sted:

Teams-konferanse

Dato:

08.februar 2023 kl:09:00 -12:00

Målgruppe: 

Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon, født i 1962 eller tidligere.

 

Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på  de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Dette kurset er innrettet for de som er født i 1962 eller tidligere.

 

Innledere: Finn Olav Haga, LO stat

 

Påmelding: innen 30. januar 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.