Sted: Sørmarka Konferansehotell , Dato: 30. oktober - 3. november 2023
Invitasjon til kurset:
Personalpolitikk

Sted:

Sørmarka Konferansehotell

Dato:

30. oktober - 3. november 2023

Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar. 

 

Innhold: Kurset skal gi deltakeren større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging av arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon, og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelige reaksjoner og forebyggende arbeid. 

Foredrag og praktiske øvelser. 

 

Kurslder: Arild Kjempekjenn 

 

Påmelding: 1. september 2023

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.

LO Stat
Anette Versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.