Sted: Sørmarka Konferansehotell, Dato: 7. - 11. november 2022
Invitasjon til kurset:
Personalpolitikk

Sted:

Sørmarka Konferansehotell

Dato:

7. - 11. november 2022

Målgruppe:  Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar.

 

Innhold:  Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid. 

 

Innledere: Arild Kjempekjenn, LO Stat 

 

Påmelding: innen 9. september 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat
Anette Versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.