Kurs:

Problemløsing og saksforberedelse

Sted:

Teamsmøte

Dato:

Onsdag 1. februar. 2023, kl.09.00-12.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i spekter. Oppfordrer spesielt "unge" til å melde seg på.

 

Innhold: I arbeidslivet må vi forholde oss til en rekke lover, forskrifter, avtaler og andre regler, og tillitsvalgte har generelt god kompetanse på dette feltet. LO stat tilbyr også en rekke kurs for å styrke deltakernes kunnskap om lov- og avtaleverket, slik at de finner riktig løsning på de sakene de behandler.

Det er likevel ikke alle saker som har en løsning med to streker under svaret. Ofte finnes flere mulige løsninger som hver for seg har både fordeler og ulemper.

For å finne den løsningen med flest fordeler og færrest ulemper holder det derfor ikke bare å sjekke lov- og avtaler, vi må også gå grundigere til verks. 

I dette kurset har vi samlet noen verktøy som skal hjelpe deg til å se saken i ulike perspektiver, før du systematisk arbeider deg fram mot en eller flere mulige løsninger. 

 

Innledere: Vidar-Lorang Larsen og Arild Kjempekjenn.

 

Påmelding: innen 13. januar 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §26 og §52 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.

PS! se bort fra spørsmål om overnatting m.m i påmeldings- skjemaet. 

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Arild Kjempekjenn
arild.kjempekjenn@lostat.no
910 08 933