Kurs:

Gode grep under omstilling

Sted:

Teams

Dato:

Torsdag 15. juni 2023 frå 09.00 til 12.00

Målgruppe: Leiarar, tillitsvalte, verneombod og HR/HMS-personell

 

Nærare kvar tredje tilsette i Noreg seier at dei har vore gjennom større endringar på jobb dei siste åra. Kva kloke grep kan ein gjere for å kunne oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling? På samlinga får du råd, tips og erfaringar du kan bruke i eige vrksemd og du vil få kjennskap til kva som kan redusere belasningar ved omstillingsprosessar. Du får dele tankar og erfaringar og vil få teste nettressurser til forebyggande arbeidsmiljøarbeid.

 

Innledere: Mette Borgen og Abbas Sharifian ved Arbeidstilsynet i Vestland

 

Påmelding innan 12. juni 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gjev rett til permisjon etter HA i staten §38 og §39 og i HA i Spekter §26 og § 52

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Merethe Engstrøm
merethe.engstrom@lostat.no
41209677