Sted: Teams, Dato: Torsdag 15. juni 2023 frå 09.00 til 12.00
Invitasjon til kurset:
Gode grep under omstilling

Sted:

Teams

Dato:

Torsdag 15. juni 2023 frå 09.00 til 12.00

Målgruppe: Leiarar, tillitsvalte, verneombod og HR/HMS-personell

 

Nærare kvar tredje tilsette i Noreg seier at dei har vore gjennom større endringar på jobb dei siste åra. Kva kloke grep kan ein gjere for å kunne oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling? På samlinga får du råd, tips og erfaringar du kan bruke i eige vrksemd og du vil få kjennskap til kva som kan redusere belasningar ved omstillingsprosessar. Du får dele tankar og erfaringar og vil få teste nettressurser til forebyggande arbeidsmiljøarbeid.

 

Innledere: Mette Borgen og Abbas Sharifian ved Arbeidstilsynet i Vestland

 

Påmelding innan 12. juni 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gjev rett til permisjon etter HA i staten §38 og §39 og i HA i Spekter §26 og § 52

LO Stat
Merethe Engstrøm
merethe.engstrom@lostat.no
41209677

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.