Sted: Sørmarka Konferansehotell, Dato: 8. - 10. november 2022
Invitasjon til kurset:
Omstilling i staten

Sted:

Sørmarka Konferansehotell

Dato:

8. - 10. november 2022

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

 

Innhold: 

Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser.

Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgtes og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Innledere:  Odd Helge Henriksen, LO Stat

 

Påmelding: innen 9. september 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat
Evelyn Tautra
evelyn.schei@lostat.no
93 02 61 62

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.