Omstilling i Spekter :

Omstilling i Spekter

Sted:

Sørmarka Konferansehotell

Dato:

6. - 8. november 2023

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

 

Innhold: Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, og psykososialt arbeidsmiljø, helsefremmende arbeid og tiltak. 

Foredrag og gruppeoppgaver.

 

Innledere: Merethe Engstrøm 

 

Påmelding: innen 8. september 2023

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Anette Versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27