Kurs:

Ny hovedtariffavtale i staten

Sted:

Folkets Hus, Stavanger

Dato:

22. august kl. 10.00 - 15.30

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten, tilhørende i Rogaland og Agder.

 

Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom  det nye lønnssystemet, fellesbestemmelsene, og mye annet. Kurset vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene. 

Innleder: Vibecke Solhaug

 

Påmelding: innen 7 august 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Odd Helge Henriksen
odd.henriksen@lostat.no
91857209