Sted: Folkets Hus, Stavanger, Dato: 22. august kl. 10.00 - 15.30
Invitasjon til kurset:
Ny hovedtariffavtale i staten

Sted:

Folkets Hus, Stavanger

Dato:

22. august kl. 10.00 - 15.30

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten, tilhørende i Rogaland og Agder.

 

Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom  det nye lønnssystemet, fellesbestemmelsene, og mye annet. Kurset vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene. 

Innleder: Vibecke Solhaug

 

Påmelding: innen 7 august 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat
Odd Helge Henriksen
odd.henriksen@lostat.no
91857209

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.