Sted: Folkets Hus, Løkkeien 22 4008 Stavanger, Dato: 28. november klokken 8.30 - 15.30
Invitasjon til:
Kriminalfaglig konferanse

Sted:

Folkets Hus, Løkkeien 22 4008 Stavanger

Dato:

28. november klokken 8.30 - 15.30

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Rgaland og Agder.

 

HVORFOR FÅR IKKE FOLK I FENGSEL OG FRIOMSORG GOD PSYKIATRISK OPPFØLGING, OG HVA TRENGER DE?

 

Hovedinnleder er Randi Rosenqvist, rettspsykiater. Hun innleder med tema -hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen for de som ikke evner et autonomt liv i fred med sine omgivelser?

 

Andre innledere:

Morten Wiig Bjorland, psyk.spes

Asle Aase, NFF 

Marianne Solberg, FO

Kamzy Gunaratnam AP og justiskomiteen

Marian Abdi Hussein SV og helse og omsorgskomiteen

 

Dagen avsluttes med debatt hvor innlederne deltar.

 

 

Konferansier: Nina Hanssen, Flowcom

 

Påmelding innen 5. november 2022. Velkommen til LO Stat konferanse.

LO Stat
Odd Helge Henriksen
odd.henriksen@lostat.no
91857209

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.