Kurs:

Fagbevegelsen og samfunnet - tillitsvalgte i teknologiens tidsalder

Sted:

Sørmarka Konferansesenter

Dato:

4. - 8. april 2022

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter.

 

Kurset er mangfoldig. Det blir besøk på stortinget, det vil bli gitt praktiske øvelser innen mediehåndtering og opplysningsvirksomhet. Du vil lære om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygning. Du vil få innføring i den norske modellen, og du vil få møte en av partene i arbeidslivet og lære om dem. 

 

Arbeidsmetode: foredrag, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i Oslos gater. 

 

Kursleder: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat Sarpsborg.

 

Påmelding innen 4. februar 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund
Har du behov for overnatting?

Behov for tilrettelegging/allergier/andre opplysninger:

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Anette versto
anette.versto@lostat.no
97 14 87 27