Kurs:

Ny hovedtariffavtale i staten

Sted:

Klubben hotell, Tønsberg

Dato:

Fra 9. august 2022 klokken 10.00 til klokken 15.00

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte innenfor staten(HTA) i Vestfold og Telemark, vest Viken(Buskerud) og øst Viken(Østfold).

 

Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom alt det nye i fellesbestemmelsene, det nye i lønnssystemet og annet. Dette vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene.  

 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO stat.

 

Påmelding: innen 8. juli 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40. Dette er en dagskonferanse og overnatting er ikke medregnet. LO Stat dekker reise og diett etter statens satser, kurs og bevertning.

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Vidar-Lorang Larsen
vidar.larsen@lostat.no
928 80 271