Sted: Klubben hotell, Tønsberg, Dato: Fra 9. august 2022 klokken 10.00 til klokken 15.00
Invitasjon til kurset:
Ny hovedtariffavtale i staten

Sted:

Klubben hotell, Tønsberg

Dato:

Fra 9. august 2022 klokken 10.00 til klokken 15.00

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte innenfor staten(HTA) i Vestfold og Telemark, vest Viken(Buskerud) og øst Viken(Østfold).

 

Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom alt det nye i fellesbestemmelsene, det nye i lønnssystemet og annet. Dette vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene.  

 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO stat.

 

Påmelding: innen 8. juli 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40. Dette er en dagskonferanse og overnatting er ikke medregnet. LO Stat dekker reise og diett etter statens satser, kurs og bevertning.

LO Stat
Vidar-Lorang Larsen
vidar.larsen@lostat.no
928 80 271

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.