Sted: Scandic City, Fredrikstad, Dato: Fra 8. november 2023 klokken 10.00 til 9. november klokken 16.00
Invitasjon til kurset:
Rollen som tillitsvalgt

Sted:

Scandic City, Fredrikstad

Dato:

Fra 8. november 2023 klokken 10.00 til 9. november klokken 16.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og spekter området i Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold.

 

Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet, litt innblikk i rollen. Vi er innom partssamarbeidet på arbeidsplassen, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, arbeidsmiljø, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff/overenskomster og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og avtaler som styrer norsk arbeidsliv og deres arbeidsplasser. Det blir korte innledninger og diskusjoner i plenum og eller i grupper.

 

Innledere: Vidar-Lorang Larsen, LO stat og Ørjan Fallmo, NFF som medveileder.

 

Påmelding: innen 6. oktober 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.

LO Stat
Vidar-Lorang Larsen
vidar.larsen@lostat.no
928 80 271

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.