Sted: Klubben hotell, Tønsberg, Dato: 20. oktober 2022 klokken 10.00 til klokken 16.00
Invitasjon til kurset:
Arbeidsmiljøloven og Varslinger

Sted:

Klubben hotell, Tønsberg

Dato:

20. oktober 2022 klokken 10.00 til klokken 16.00

Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer innenfor stat og spekter områdene i Vestfold og Telemark, vest Viken (Buskerud) og øst Viken (Østfold).

 

Innhold: Arbeidstakere har rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" i virksomheten, jmf arbeidsmiljøloven. Kurset vil fokusere på AML`s regler og i hvilke tilfeller avvik/brudd på disse er å anse som "kritikkverdige forhold" etter loven. Vi ser på utfordringer rundt kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder psykososiale forhold og inkluderende arbeidsliv. Hvilke spørsmål knytter seg til varslinger, hvilke krav er det til rutiner for varsling og behandling av disse og hva er arbeids- og eller rollefordelingen mellom verneombud og tillitsvalgt? Så dette blir et innholdsrikt kortkurs. 

 

LO Stat dekker kurset, materiell, lunsj, reise og diett etter statens satser.

 

Innledere:  Jørgen Samuelsen, Advokat

 

Påmelding: innen 9. september 2022.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat
Vidar-Lorang Larsen
vidar.larsen@lostat.no
928 80 271

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.