Sted: Thon Hotel Kirkenes, Dato: 15.-16. november 2022
Invitasjon til kurset:
Rollen som tillitsvalgt

Sted:

Thon Hotel Kirkenes

Dato:

15.-16. november 2022

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekterområdet i Troms og Finnmark.

 

Innhold: Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes ulike roller og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving.

Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som vurderer å ta på seg tillitsverv.

 

Foreleser: Anne Birgit Nilsen, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark. 

 

Påmelding: innen 3. oktober 2022. 

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten §§ 39 eller 40, eller hovedavtalen i Spekter §§ 52 eller 26. 

LO Stat Troms og Finnmark
Distriktssekretær Anne Birgit Nilsen
Anne.Birgit.Nilsen@lostat.no
tlf. 957 24 940

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.