Sted: Quality Hotel Harstad, Dato: Tirsdag 1. november 2022 kl. 10.30 - 15.30
Invitasjon til kurset:
Pensjon

Sted:

Quality Hotel Harstad

Dato:

Tirsdag 1. november 2022 kl. 10.30 - 15.30

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekterområdet i Troms og Finnmark 

 

Innhold: Vi går gjennom dagens pensjonsordning og utfordringer sett fra LO og LO Stats side, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden. 

Folketrygden, endringer fra 1. januar 2011 - konsekvenser for offentlige pensjonister og Statens Pensjonskasse.

Ny offentlig pensjon for de som er født i 1963 eller senere. 

Private tjenestepensjonsordninger og AFP.

 

Innledere: Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LO

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat

 

Påmelding: innen 3. oktober 2022

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.

LO Stat Troms og Finnmark
distriktssekretær Anne Birgit Nilsen
Anne.Birgit.Nilsen@lostat.no
tlf. 957 24 940

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.