Sted: Scandic Ørnen, Bergen, Dato: Måndag 29. august 2022 i tida 10.00-15.30
Invitasjon til kurset:
Ny hovudtariffavtale i staten

Sted:

Scandic Ørnen, Bergen

Dato:

Måndag 29. august 2022 i tida 10.00-15.30

Målgruppe: Medlemmar og tillitsvalte innanfor staten i Vestland distrikt

 

Innhold: Ny hovudtariffavtale i staten - kva er nytt? Me går gjennom alt det nye i fellesbestemmelsane, det nye lønssystemet og anna. Dette vil gje ein viktig kunnskap til forståelse og for tillitsvalte som skal delta i dei lokale forhandlingane.

 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat

 

Påmelding: innan 1. august 2022

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Kurset gjer rett til permisjon etter hovudavtalen i staten hhv §39 og §40. LO Stat dekker reise og diett etter staten sine satsar.

LO Stat
Merethe Engstrøm
merethe.engstrom@lostat.no
41209677

LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene.