Dagskonferanse:

Tariffkonferanse - staten

Sted:

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Dato:

torsdag 18. januar 2024 fra kl. 10.30 til kl. 15.30

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlige etater i Troms og Finnmark.

 

Innhold: I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, LO Stat Troms og Finnmark

 

Påmelding: innen 1. desember 2023.

 

Velkommen til kurs i LO Stat.

 

Konferansen gir rett til permisjon etter § 38 i hovedavtalen i staten. 

Fyll ut ditt fornavn
Fyll ut ditt etternavn
Fyll ut din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ
Fyll ut din adresse
Fyll ut ditt postsummer
Fyll ut ditt poststed
Hvor jobber du?
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut din e-postadresse
Fyll ut ditt mobilnummer

Hvilket LO-forbund er du medlem av?*

Velg forbund

Behov for overnatting?

Dersom du må reise før klokken 06.00 på kursdag, kan du få dekket overnatting fra dagen før.

Behov for tilrettelegging?
For eksempel glutenfri kost, allergirom, tilrettelegging for funksjonshemming, middag på kvelden for de som ikke overnatter, etc.

Jeg aksepterer retningslinjene for å gå på kurs i regi av LO Stat (les mer her)

Du må akseptere retningslinjene

LO Stat
Anne Birgit Nilsen
Anne.Birgit.Nilsen@lostat.no
tlf. 95724940